Ganesha

Ganesha-Lakshmi-Vinayakam-2013-Acrylharz-27-x-30-x-27cm

Ganesha-Lakshmi-Vinayakam-2013-Acrylharz-27-x-30-x-27cm